CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN NĂM 2021 VỚI CHỦ ĐỀ "AN TOÀN GIAO THÔNG, HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ".

THỜI GIAN THI TRẮC NGHIỆM TUẦN 19 CÒN LẠI

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021

Nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021

...

Điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021

Ngày 08 tháng 08 năm 2021 Ban Tổ chức điều chỉnh Thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021....

Các tin khác:

Hướng dẫn tạo tài khoản thi trực tuyến

Hướng dẫn chi tiết Thí sinh chưa có tài khoản đăng ký tài khoản thi trực tuyến

...

Các tin khác:

Kết quả Cuộc thi trực tuyến về ATGT Tuần 03

Danh sách thí sinh đạt giải Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021 Tuần thi số 03

...

Các tin khác:

Tài liệu tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm tuyến về An toàn giao thông năm 2021

 

Theo kế hoạch Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021

 

...

Đáp án và giải thích 200 câu hỏi ôn thi trực tuyến

Ôn thi 200 câu hỏi thi trực tuyến, có đáp án (in đậm) kèm giải thích đáp án

...