CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI “TÌM HIỂU LỊCH SỬ, TRUYỀN THỐNG, QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN LỘC NINH”.


Tài liệu tham khảo Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh”

 

Theo kế hoạch Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh

 


Với chủ đề  “Tìm hiểu lịch sử, truyền thống, quá trình xây dựng và phát triển của huyện Lộc Ninh”  sẽ bắt đầu từ ngày 10/1/2022.Nhằm tạo thuận lợi cho người dự thi trong việc tra cứu thông tin để làm bài thi, Ban Tổ chức giới thiệu một số tài liệu tham khảo:

 

 

- Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Đảng bộ tỉnh,  huyện lần thứ XI. 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XI. 

- Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 15/9/2020 của Tỉnh ủy về Tầm nhìn chiến  lược phát triển tỉnh Bình Phước đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 

- Chương trình hành động số 17-CTr/TU, ngày 30/9/2021 của Ban Chấp  hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại  hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 14/5/2021 của Ban Chấp  hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện  lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Nghị quyết và kết quả về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  của huyện. 

- Lịch sử Đảng bộ huyện Lộc Ninh giai đoạn 1930-2000 và Lịch sử Lực  lượng vũ trang huyện Lộc Ninh giai đoạn 1945-2015. 

- Các sự kiện lịch sử, các địa danh, hình ảnh tiêu biểu trên địa bàn huyện. - Các tài liệu khác có liên quan.

Ban Tổ chức Cuộc thi

 


Nguồn tin:Không xác định

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Tìm kiếm

Tổng số lượt truy cập:
26215
Tổng số lần xem:
26854

×
THÔNG BÁO
Chặng 1: "Lộc Ninh Anh Hùng", Chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phòng Lộc Ninh (07/04/1972 - 07/04/2022) đã kết thúc.

Xem chi tiết...