CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN NĂM 2021 VỚI CHỦ ĐỀ "AN TOÀN GIAO THÔNG, HẠNH PHÚC CHO MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ".


Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021

Nội dung Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021


 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021

 

Thực hiện Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Lộc Ninh về triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông. Ban An toàn giao thông huyện Lộc Ninh tổ chức Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021 với chủ đề An toàn giao thông hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Thông qua Cuộc thi nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông; nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông, trang bị cho người dân các kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn.

- Tạo điều kiện để nhân dân góp ý, chia sẻ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn, ùn tắc giao thông.

Biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức cuộc thi phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan, tiết kiệm.

Bảo đảm tính lan tỏa thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tích cực tham gia dự thi.

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút ngày 19/07/2021 đến 23 giờ 59 phút ngày 31/12/2021.

2. Hình thức thi:

a. Thi trắc nghiệm hàng tuần tại website: http://thitructuyen.edu.vn

Hàng tuần Ban Tổ chức Cuộc thi đưa ra 1 đề thi trắc nghiệm (bao gồm 20 câu hỏi ngẫu nhiên trong bộ đề 200 câu) tập trung vào các nội dung kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông. Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có 01 đáp án đúng.

b. Thi viết về An toàn giao thông:

Người dự thi gửi bài viết thể hiện những ý tưởng, sáng kiến nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông; gương người tốt, việc tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (Mỗi người được gửi 01 bài viết dài không quá 2.000 từ; kèm ảnh, video clip nếu có).

Các ý tưởng, sáng kiến phải có tính sáng tạo, khoa học, có khả năng áp dụng và phát huy hiệu quả trong thực tế. Các bài viết về gương người tốt, việc tốt phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, có sức thuyết phục đối với cộng đồng.

Các bài viết nêu trên phải là tác phẩm mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi.

Địa chỉ gửi bài viết:

+ Gửi trực tiếp tại: Đội CSGT-TT, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

+ Gửi qua đường bưu điện: Đội CSGT-TT, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. (Cuộc thi viết An toàn giao thông)

+ Gửi qua Email: thitructuyen.locninh@gmail.com

Thời gian nhận bài viết: Từ ngày 19/07/2021 đến hết ngày 30/12/2021.

3. Đối tượng dự thi: Tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký, giúp việc Cuộc thi.

III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

1. Thi trắc nghiệm hàng tuần tại website: http://thitructuyen.edu.vn

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi, mỗi tuần Ban An toàn giao thông huyện trao các giải thưởng: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 05 giải khuyến khích.

2. Thi viết về An toàn giao thông:

Căn cứ Thể lệ Cuộc thi, kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ trao các giải thưởng: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 03 giải khuyến khích.

IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC:

Ban Tổ chức Cuộc thi gồm: Công an huyện Lộc Ninh làm Trưởng ban; Hội liên hiệp phụ nữ huyện, Huyện Đoàn, Đội CSGT-TT.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an huyện Lộc Ninh (Cơ quan thường trực Cuộc thi):

- Tham mưu nội dung, tài liệu (Kế hoạch, Thể lệ, Câu hỏi, Đáp án, Thông báo, kết quả của Cuộc thi) và tổ chức thực hiện Cuộc thi.

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trong công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên mạng Internet.

- Theo sát tiến trình tổ chức Cuộc thi và phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh.

- Tổ chức phát động và trao giải Cuộc thi.

- Tham mưu kinh phí tổ chức Cuộc thi.

- Xây dựng phần mềm Cuộc thi trên mạng Internet.

2. Phòng Văn hóa và thông tin: Phối hợp Công an huyện Lộc Ninh trong công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên mạng Internet.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạoTriển khai Kế hoạch "Tổ chức Cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021" trong hệ thống giáo dục của huyện.

4. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị chủ động triển khai cho đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi theo kế hoạch.


Nguồn tin:Ban An toàn giao thông huyện Lộc Ninh

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Tìm kiếm

Tổng số lượt truy cập:
25285
Tổng số lần xem:
34058