Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Vẽ hình tam giác

Đề bài: Nhập vào một số nguyên x. Vẽ hình tam giác dấu * có dạng như ví dụ dưới đây.
Đầu vào: Một số nguyên
Đầu ra: Hình tam giác

Ví dụ:

input:
3
output:
***
**
*

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment