Giờ đây các bạn đã có thể dùng thêm 2 ngôn ngữ mới là PascalJavaScript

Dịch tiếng anh

Đề bài: Viết chương trình dịch các ngày trong tuần sang tiếng anh.

Đầu vào: Một số nguyên duy nhất.
Đầu ra: Dòng chữ tiếng anh tương ứng.

2

3

4

5

6

7

8

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday

Ví dụ:

input: 
2
output:
Monday

Bạn chưa đăng nhập? Đăng nhập để Submit ngay!

Add a Comment